Stacks Image 59859

» Historia

England 1911 - 1937

DEODAR byggdes som seglande trålare på Robert Jackmans skeppsvarv ute vid stora vågbrytaren i Brixham, Devon, år 1911.

Svenskt fraktfartyg 1942 - 1958

När engelsmännen moderniserade sin fiskeflotta avyttrades det äldre tonnaget. Många fartyg såldes till de nordiska länderna.
Till Sverige inköptes från omkring 1890 till 1937 över 250 kuttrar. 10 april 1937 undertecknades köpeavtal och John Harald Heimer blev ägare till DEODAR.

Deodar som lustfartyg 1959 - 1972

1959 var fraktepoken slut och Deodar blev fritidsfartyg.

Deodar och nuvarande ägare 1972…

… och vägen tillbaka!

Logo

Stacks Image 2263