Stacks Image 86259

» Nyheter

Oskarshamn 2006!

År 2006 firade Oskarshamn 150 år.
Staden är känd för sitt varv och sin långa och gedigna tradition inom sjöfarten. Den toppmoderna hamnen utvecklas och växer. En hamnfest med segelfartygsträff blev höjdpunkten i firandet. Tillsammans med Oskarshamns sjöfartsförening, Förening S/S NALLE och Museiföreningen Sjöfararkusten - Småland * Öland bjöd Oskarshamns kommun in alla segelfartyg till en träff med hamnfest sista helgen i juli.
Den inre delen av Norra kajen fylldes med en lång rad traditionella segelfartyg. De möttes redan till havs av Oskarshamns egen fartygsklenod: den ångdrivna bogserbåten S/S NALLE. Briggen Gerda:s tidstypiska kanonsalut besvarades av en genomträngande signal från NALLE:S ångvissla, som därmed välkomnade de seglande skönheterna när de kom fräsande in mot hamninloppet för fulla segel. Det seglande missionsfartyget SHALOM inramade hamnbilden där hon för detta tillfälle låg förtöjd vid sin hemmakaj.

Väl förtöjda hälsades besättningarna välkommen av kommunalrådet Peter Wretlund. Han passade också på att berätta att de nu låg på "klassisk" mark: längs den sk Norra sidan låg under 1800_talet skutvarven i rader bredvid varandra. Under eftermiddagen bjöd fartygen på "öppet skepp". Med stor gästfrihet bjöd besättningarna ombord oskarshamnarna för att själva få "trampa däck" och närmare få beundra de väl restaurerade segelfartygen, de flesta av dem över 100 år gamla!
Foto ovanpå: Vackert fartyg med skön besättning. Förföriska kvinnliga sjörövare bemannade DEODAR!
Foto till vänster: DEODAR med båda toppsegeln satta och ARIEL slörar in mot Oskarshamn.
Segelflottans största och ståtligaste fartyg, briggen GERDA - GEFLE från Gävle är däremot alldeles nybyggd. Hon är en kopia av den GERDA från Pataholm, som fram till 1930-talet var Sveriges sista brigg i handelssjöfart. På sin långa jungfruresa besökte hon många hamnar på Ostkusten och erbjöd publiken att få följa med på kortare dagsturer. Det var många som passade på att segla med från Oskarshamn till Pataholm ombord på det stolta fartyget, som tack vare det goda vädret kunde sätta alla segel på sin färd sydvart i Sundet. De vackra fartygen vinkades av på sedvanligt vis när de lämnade hamnen. Alla tillönskades "Lycklig resa" och "Kom snart igen!" En förhoppning om att åtminstone en gång om året få se de stolta skeppen vid kajerna i Oskarshamn gror allt djupare hos invånarna i sjöstaden Oskarshamn.
Foto: Skutorna väl förtöjda vid Norra Kajen.
Från vänster: skonaren LINNÉA från Gamleby, skonaren HULDA från Drottningholm, ketchen HVITFELDT från Mönsterås, ketchen ARIEL från Haninge, ketchen DEODAR från Stockholm och briggen GERDA från Gävle.

Foto: DEODAR rundar Klubb stångmärke, Oskarshamns inseglingssymbol.
Det kraftiga ankret är skänkt av Oskarshamns sjöfartsförening.Text: Anders Berg.
Fotograf © Urban Lindström

Logo

Stacks Image 2101