Stacks Image 79852

» Stocka slip

Deodar på Stocka slip sommaren 1983!

Drömmen om att renovera Deodars skrov förutsatte förutom kunskap och virke till bra pris även ett varv där möjlighet kunde erbjudas att arbeta i egen regi för att hålla kostnaderna nere.

Detta varv blev verklighet när STOCKA SLIP erbjöds av Iggesunds Bruk till medlemmar i Sveriges Segelfartygsförening.
Initiativtagare var Ulf Hörnfeldt med medlemsfartyget BENITA.
Den ideella föreningen STOCKA SLIPFÖRENING bildades 1980.

Slipen blev Deodars räddning. Här bytte vi 6 av de allra sämsta bordläggningsplankorna under sommaren 1981.
Vi köpte också en kraftig bandsåg lämpad för båtbyggeri och skaffade en vedeldad ångpanna för basning av plank.
Så tillbringades 6 veckors semester på denna trivsamma lilla ort norr om Hudiksvall och många vänner kom till undsättning.

Eftersom projektet blev så lyckat så stimulerade det till en uppföljning. Efter att ha samlat resurser bokades hela sommaren 1983 för 7 månaders storjobb.

Deodars hela akterskepp blev nu totalrenoverat med nya spant, häcktimmer och bordläggning.
Även förstäv med klystimmer förnyades.
En järnköl monterades undertill längs hela kölen.
Arbetena pågick från maj till november.

Logo

Stacks Image 2101