Vinter projekt 2017-18

Thomas jobba med skrovritning under vintern, som visar förtimringen.
D.V.S. Uppbyggnad och konstruktion av köl-spant-kölsvin, ytter- och innerstäv, stävknä etc.
Ritning Skala 1:10 och uppstår 3 ark för hela skrovet från för - akten.

deodar-ritning-skrov-1

deodar-ritning-skrov-4