Stacks Image 231368

Historia » Nu

Nuvarande ägare 2000 - 2008, vägen tillbaka till ursprunget!

2000. Med Morten som hantverkselevev hjälptes vi åt att tillverka en ny storbom och storgaffel under våren. Bogsprötet renoverades också. Dessutom gjordes massor av mindre jobb inför årets stora kappsegling. Vanessa sydde om det gamla storseglet till en genuafock och sydde sen ett helt nytt stortoppsegel. På försommaren seglade vi med systerfartyget Sunbeam till Hangö och Ekenäs i Finska viken. Över Midsommar låg vi i en lugn vik och bara latade oss.
I slutet av juli gick starten för Tall Ship Race ifrån Stockholm. Vi knep en tredjeplacering i klass B under tävlingen ner till Flensburg i Tyskland. Det var vi väldigt nöjda med.
Därefter gick det lite lugnare hem via Marstal, Bornholm, Christiansö och vidare upp längs svenska Ostkusten.
Årets sista segling blev på Segelskutans Dag där fyra fartyg deltog.
Sen satte vi igång med nya underhållsprojekt.
Statens Maritima Museer bidrog ännu en gång med skutstödspengar och med dessa som grundplåt gick DEODAR i vinterdocka igen.
De sista resterna av den gamla originalbordläggningen försvann nu. Nya spant i botten akteröver sågades till. Den gamla fina Volvo dieseln lyftes ut för gott och propellern drogs ur för att renoveras. Så långt var vi nu komna när halva vintern passerat.

2001. I dockan fortsattes med ny bordläggning. 135 löpmeter förnyades till utdockningen i mitten på april. En helrenoverad 2 bladig propeller årsmodell 1956 blev också klar i tid. Efter Sjösättningen fortsatte vi med att bulta fast den nya motorbädden och lyfte sen ner en nyare bättre begagnad Volvodiesel modell Volvo TMD 100.
Årets första tur blev inte förrän i slutet av juni då motorinstallation, reglage och alla arbeten runtikring slutligen var klara. Nu bar det så åter igen av mot de Finska skären och vi deltog i Östersjömötet för segelskutor på Åland och i Västanfjärd där 10 fartyg samlades innan äventyren fortsatte i Estland.
Vi besökte Dagö. Hapsalu, Ormsö, Ösel och Dagö.
Sen vändes stäven i slutet av juli mot Norrköping och ännu en fartygsträff.
Nu blev det också premiär för en ny jagare som ersättning för den som vi seglade ur liken under Tall Ship året innan. McIntosh segelmakeri sydde förstås!
Segelskutans Dag samlade 8 fartyg i Stockholm och det fick avsluta en händelserik seglingssäsong.
Projekt Skeppsbåt som nu pågått under flera år börjar närma sig fullbordan.
En kopia av DEODAR skeppsbåt har sakta med säkert tagit form.
Vi arbetar bakom Stöttboden på Beckholmen och den är nu i oktober nästan klar.
Men här sätter vi stopp för att istället ta itu med helt andra renoveringsprojekt som väntar.
Det är Sunbeam som nu i vinter skall få hela akterskeppet utbytt i Västra Dockan.

2002. En liten uppvisning på Nybrovikens vatten öppnar säsongen i slutet av maj. Försommardagarna ägnas annars mest åt målning och underhåll. Ingen långsegling planeras.
Vi får besök av en före detta besättningsman: det är Louis Andersson som seglade jungman på RIGMOR. 1948 mönstrade han på och stannade ombord under två säsonger i fraktfarten på Norge. Is omväxlande med sten och spannmål var exempel på de olika laster som drogs längs den Svenska Västkusten. Louis kom tillbaka ombord under sommaren med sin kära Torborg och hade gamla foton med sig att visa. Det blev några mycket givande möten.
Den sista dagen i augusti sjösattes äntligen DEODARS SKEPPSBÅT. Nybyggd kopia av den vi haft sedan slutet av 1970 ­ talet. En traditionell skeppsbåt som är mycket lik den som stod på däck under Englandstiden.
Skärgårdsseglingarna avslutas i oktober med Saltkråkan Race.
En kappsegling mellan skutor som startade 2001 på initiativ av skepparna på de tre skolfartygen Ellen, Constantia och Ariel. Vi deltar nu för första gången och seglar upp oss till en andraplacering i tävlingen vilket förstås ger mersmak för framtiden.
Återstår under hösten endast rutinjobben med vinterkonservering och intäckning innan kylan och snön tar sitt grepp.

2003. SVERIGES SEGELFARTYGSFÖRENINGs varv på Beckholmen drivs av dess fristående sektion BECKHOLMENS DOCKFÖRENING.
I Västra Dockan underhålls kulturfartyg sedan 1986.
Anläggningen arrenderas av Kungliga Djurgårdens Förvaltning.
Varje vår på BECKHOLMSDAGEN har vi en publik dag för alla Stockholmare.
I vår får vi draghjälp av nystartade Beckholmens Vänförening och vi har äran att få bjuda HANS MAJESTÄT KONUNGEN på en specialvisning av vårt varv.
Konungen anländer med Skolsegelfartyget ELLEN och efter att Hans Majestät har förevisats dockor, segelmakeri, smedja och träverkstäder fortsätter denna dags utflykt med Konungen och hans sällskap ombord på DEODAR till Skeppsholmen. Vilken start på säsongen!
I slutet på maj gör vi ännu en härlig segling över till Ekenäs i Finland tillsammans med våra vänner på Sunbeam.
Vi har då redan hunnit hänga på en nytillverkad mesanbom i oregon pine. Detta bastanta ämne stod för länge sedan som stormast i det numera upphuggna segelfartyget Morgana, byggd 1904. Nu har vi fått kapa bort vissa delar och hyvla ner omfånget för att få en passande storlek som bom. Skotbeslaget byter vi till oss från skonaren Hulda, men ursprungligen lär det ha kommit från en annan okänd engelsk kutter. Beslaget är nämligen av just den speciella utformning som vi inte ser på svenska skutor men väl på engelska. En uppsättning revpaddor, beslag och knapar för revtaljor m.m. gör bommen komplett och tidsenlig. Förutom förstås att den är funktionell för sitt ändamål. Seglet får sina revbrokar ihuggna permanent så att ingen i besättningen ska behöva klättra ut på bomnocken och ombesörja detta mitt i ett busväder. Det är dom små detaljerna som gör´et.
TALL SHIP RACE i Östersjön går i år från Gdynia och upp längs den Baltiska kusten till Finska viken med målgång utanför Kökar. Vi trummar ihop ett järngäng och kastar oss in i kappseglingen efter några dagars fest och glam i den stora Polska hamnstaden. Vindarna ligger som väntat oftast på från syd och det här året får vi nöja oss med en 6:e placering i vår klass i brist på en kryssbog. Evenemanget toppas under några heta högsommardagar i Åbo innan skutorna seglar vidare i sällskap till Mariehamn. Vi träffar vänner ombord på systerfartyget, Lowestoftkuttern, EXCELSIOR och vi får uppmärksamhet i Finska nyhetsmedia som gör reportage ombord.
Sommaren avrundas tillsammans med andra fartyg under segel under Segelskutans Dag samt med en andra plats på prispallen i Saltkråkan Race innan vi går i vinteride framåt mitten av oktober.

2004. Under vintern arbetades med skeppstimring på andra fartyg. På Marité byttes innestäv, spant och bordläggning innan hon lämnade Sverige för att återvända till Frankrike där hon en gång byggdes 1923 för doryfiske under segel på bankarna vid Newfoundland. På Lowestoftbygget Sunbeam från Uppsala lades ett nytt akterdäck. Denna skuta byggdes 1905 som Nordsjöfiskare och numera sedan länge engagerad i miljöarbetet för renare och mer levande bottnar i Östersjön. Tid över till DEODAR medgav endast löpande underhållsjobb. Som exempel må nämnas att maskininstrumenten flyttades upp till skylighten vid styrplatsen på däck.
Under en septembervecka i torrdockan kompletterades kopparförhydningen i vattenlinjen.
Seglationen startade i slutet av maj. Över midsommar låg vi i Drottningholm som gäster hos Korhan Koman på vackra Sjötorpsbygget HULDA.
Semestern gick över norra Östersjön via Gotland till Karlskrona. Detta två veckors äventyr toppades av inseglingen i Karlskrona Handelshamn med fullt segelställ och kajerna späckade av segelfartyg och besökare.
Under en sensommarhelg i Stockholms skärgård provade vi att segla med en plotter som extra navigationshjälpmedel. Det blev en nyhet som vi inte kunde motstå att ha ombord och den fick komplettera den GPS vi nyttjat under ett par säsonger.
Saltkråkeracet i oktober avrundade säsongen även detta år och äntligen knep vi första priset efter en rafflande match mellan nio tävlande skutor i en lätt bris från nordost.
Det blev sammanlagt 1283 sjömil denna sommar. Enkelt summerade med satellitteknik.
Obs: Bilder kommer snart!

Logo

Stacks Image 2101